Responsive Layout

 

JomSocial Theme

 

Buy Now

 

Polish Czech English French German Lithuanian Russian
Zapoznaj się z warunkami użytkowania ... (read more)close
Pulvinar tempor cras amet ac turpis tristique tristique ... (read more)close

Niniejsza witryna znajduje się obecnie w formie zarchiwizowanej. Rejestracja, logowanie, jak i edycja nowych i istniejących postów nie jest możliwa. Aktytwna jest funkcja wyszukiwania z której proszę korzystać. UWAGA: Witryna z dniem 31.05.2018 zostanie ostatecznie zamknięta.

0 Wątek

Ostatnie dyskusje

There are no topics to display.
0 Wątek

Kto jest on-line

Użytkowników on-line: 0 Zalogowanych i 15 Gości Online
Legenda:  Administrator Globalny moderator Moderator Zablokowany Użytkownik Gość
 • Razem wiadomości: 69857 | Tematów: 3522
 • Sekcji: 13 | Kategorii: 153
 • Nowe tematy - Dziś: 0 | Wczoraj: 0
 • Odpowiedzi - Dziś: 0 | Wczoraj: 0

Impressum

WARUNKI KORZYSTANIA
 

1. Akceptacja warunków korzystania

Warunki korzystania z witryny Miłośników i Hodowców Jack Russell i Parson Russell Terriera (dalej zwanej Witryną) stanowią prawne podstawy korzystania z niej. Warunki korzystania… mają charakter porozumienia pomiędzy wydawcą serwisu, oraz wszystkimi korzystającymi z niego Użytkownikami, czyli także z Tobą.

Za każdym razem, gdy korzystasz z naszych witryn lub uzyskujesz do nich dostęp, wyrażasz zgodę na zobowiązania wynikające z Warunków korzystania z witryn Polskiego Centrum Joomla!.

Twoja zgoda dotyczy również poprawek w Warunkach, nawet wówczas, gdy nie wiesz, że takie poprawki zostały dokonane.

Ponadto, jeśli korzystasz z konkretnych usług, np. forum czy rejestrów, podlegasz zasadom lub regułom określonym dla tych usług. Ich regulaminy są załącznikami do Warunków korzystania z witryny.

Zapoznaj się także z naszą Polityką prywatności, która również jest załącznikiem do Warunków korzystania z witryny.

2. Nasza witryna

   1. Nasza witryna internetowa i oferowane na nich usługi są dostępne na zasadzie "JAK WIDAĆ".
   2. Jako wydawca witryny mamy do nich wyłączne prawo i w każdej chwili możemy je modyfikować, zaprzestać rozwijania, zaprzestać oferowania usług, usunąć udostępnione przez Ciebie dane tymczasowo lub na stałe.
   3. Nie ponosimy odpowiedzialności za trwałość, usuwanie, błędy przechowywania, niepoprawność, nieodpowiedniość lub niewłaściwe dostarczanie danych lub informacji.
   4. Nazwa i logo witryny są znakami zastrzeżonymi. Witryna wystepuje tylko i wyłącznie we własnym imieniu, nie jest przedstawicielem ani filią jakiejkolwiek instytucji, stowarzyszenia, czy innego podmiotu.

3. Twoja odpowiedzialność i zobowiązania wynikające z rejestracji

   1. Z naszej witryny można korzystać bez rejestracji i logowania się. Ale część zasobów i niektóre usługi dostępne są tylko dla zarejestrowanych użytkowników po zalogowaniu się. Niektóre usługi dostępne sa wyłącznie ustalonym poprzez odrębne warunki grupom użytkowników.
   2. Dokonując rejestracji, zakładasz swoje konto i wyrażasz zgodę na:
    • Warunki korzystania z witryny,
    • Zasady korzystania z forum i innych serwisów,
    • przetwarzanie podanych przez Ciebie danych, w tym danych osobowych.
   3. Nasze witryny nie zawierają treści, z którymi nie powinny się stykać dzieci, ale przeznaczone są dla osób powyżej 13 roku życia. Osoby w wieku poniżej 13 lat nie powinny więc zakładać swoich kont na naszej witrynie.

4. Rejestracja i hasło

   1. Jesteś osobiście odpowiedzialny za poufność przechowywania hasła dostępu do Twojego konta i za każde użycie witryny z wykorzystaniem Twojego konta.
   2. W przypadku nieautoryzowanego przez Ciebie użycia Twojego konta użytkownika, zgadzasz się natychmiast nas o tym powiadomić.

5. Polityka prywatności

Dane rejestracyjne i inne dane osobowe, które możemy gromadzić, podlegają zasadom opisanym w naszej Polityce prywatności.

6. Treści witryn i usługi

   1. Zgadzasz się, że wszystkie informacje lub dane dowolnego typu, czy to tekstowe, oprogramowanie, muzyka lub dźwięk, zdjęcia lub grafiki, filmy lub inne materiały ("treści"), udostępnione publicznie dla wszystkich odwiedzających lub udostępnione prywatnie są udostępniane na odpowiedzialność osoby, której konto użytkownika zostało wykorzystane do ich udostępnienia.
   2. Zgadzasz się, że nie jesteśmy w żaden sposób odpowiedzialni wobec Ciebie za żadne treści, które mogą pojawić się na naszych witrynach, ani za żadne błędy lub zaniedbania.
   3. Zgadzasz się, że na naszych witrynach mogą się pojawić treści, które dla Ciebie mogą być nieodpowiednie.
   4. Wyrażasz bez żadnych wyjątków zgodę, że korzystając z naszych witryn lub dowolnej usługi, nie będziesz:
    • udostępniać żadnej treści ani wykonywać czynności, niezgodnych z prawem, nielegalnych, szkodliwych, obelżywych, wulgarnych, zniesławiających, ośmieszających, obscenicznych, agresywnych, pornograficznych, zachęcających do działalności cywilnej lub kryminalnej prowadzącej do łamania prawa lokalnego, państwowego czy międzynarodowego;
    • transmitować, przesyłać listownie, pocztą elektroniczną lub w inny sposób jakichkolwiek materiałów zawierających wirusy komputerowe lub inne kody komputerowe, pliki lub programy zaprojektowane w celu przerwania, zniszczenia lub ograniczenia funkcjonalności oprogramowania, sprzętu komputerowego lub telekomunikacyjnego;
    • podszywać się lub fałszywie reprezentować powiązań z jakąkolwiek osobą lub grupą osób czy organizacją, dokonywać fałszerstw lub innych nadużyć prowadzących do zafałszowania oryginalności pochodzenia jakichkolwiek udostępnianych przez Ciebie treści lub materiałów;
    • zbierać lub wyszukiwać informacji i danych o innych użytkownikach;
    • udostępniać lub używać naszej witryny lub usług w jakimkolwiek komercyjnym lub innym celu, który będzie skutkował rozsyłaniem niechcianej poczty, spamu, "łańcuszków szczęścia", piramid lub innych form nieautoryzowanej reklamy;
    • udostępniać jakichkolwiek treści i materiałów, która mogą prowadzić do działalności niezgodnej z prawem lub mogą być przyczyną albo same w sobie są łamaniem jakiegokolwiek prawa lokalnego, państwowego czy międzynarodowego, włączając w to łamanie praw autorskich, patentowych, praw do znaków handlowych czy tajemnic handlowych.

7. Dodawanie treści i materiałów na witrynach

Zgadzasz się, że udostępniając jakiekolwiek treści i materiały na naszych witrynach:

   1. udzielasz nam prawa do ogólnoświatowego, nieprzerwanego, wolnego od opłat na Twoją rzecz, niewyłącznego prawa i licencji (włączając w to prawa moralne oraz inne potrzebne prawa) do używania, wyświetlania, kopiowania, modyfikacji, adaptacji, publikacji, rozpowszechniania, wykonywania, promowania, archiwizowania, tłumaczenia i tworzenia prac na ich podstawie oraz kompilacji w całości lub części udostępnionych przez Ciebie treści i materiałów. Licencja ta dotyczy dowolnej formy, mediów i technologii znanych obecnie i w dostępnych w przyszłości;
   2. gwarantujesz i potwierdzasz posiadanie wszelkich legalnych, moralnych i innych praw, które mogą być konieczne do udzielenia nam praw wymienionych w punkcie 7a.
   3. Potwierdzasz i godzisz się, że mamy prawo (ale nie obowiązek) i pełną swobodę odrzucenia publikacji przesłanych nam treści lub materiałów, usunięcia lub zablokowania do nich dostępu, w dowolnym momencie i z dowolnej przyczyny, zarówno informując, jak i nie informując Cię wcześniej.

8. Usługi firm lub osób trzecich

   1. Na naszej witrynie mogą być udostępniane i reklamowane dobra i usługi oferowane przez organizacje lub osoby trzecie.
   2. Odpowiednie restrykcje i warunki użytkowania dóbr i usług trzecich są unormowane warunkami używania, licencjami i polityką prywatności odpowiednimi dla firm lub osób trzecich, które je udostępniają. Nie jesteśmy zobowiązani ani odpowiedzialni za żadne umowy lub kontakty z osobami lub firmami trzecimi, nawiązane za pośrednictwem naszych witryn.
   3. Odniesienia do wszelkich nazw, znaków, produktów lub usług wszelkich osób trzecich, łącza hipertekstowe do stron osób trzecich oraz informacje przedstawione na witrynach Polskiego Centrum Joomla! udostępniane są wyłącznie dla wygody użytkowników i nie stanowią, ani nie sugerują, uznania, sponsorowania, rekomendacji lub związku z osobami trzecimi, ich produktami lub usługami.
   4. Nie udzielamy żadnych gwarancji odnośnie treści, produktów lub usług przedstawianych na witrynach, do których prowadzą odnośniki z naszych witryn, lub które zostały wymienione w jakimkolwiek miejscu, nawet wówczas, gdy z tekstu lub innego środka przekazu może wynikać, że strona, produkt czy usługa są dobrej jakości.

9. Odszkodowania

Wyrażasz zgodę, że nie będziesz domagać się ani od nas, ani od naszych partnerów i współpracowników, pokrewnych osób i organizacji, właścicieli, pracowników, niezależnych kontrahentów, reklamodawców i innych powiązanych z naszą witryną osób czy firm, jakichkolwiek żądań czy odszkodowań, włączając w to opłaty za niezależnych adwokatów, które mogą być poniesione przez jakiekolwiek strony trzecie, pokrzywdzone wskutek Twojego działania lub powiązań z naszą witryną internetową, treściami lub usługami na naszej witrynie, treściami i materiałami udostępnianymi przez Ciebie oraz pogwałceniem Warunków korzystania z witryny lub jakichkolwiek innych pogwałceń praw innej osoby lub organizacji.

10. Ograniczenie odpowiedzialności

   1. Rozumiesz i zgadzasz się, że korzystanie przez Ciebie z naszej witryny internetowej, udostępnianych treści i usług odbywa się według Twojego własnego uznania i na Twoje własne ryzyko.
   2. Zawartość witryny udostępniana jest w formie "JAK JEST" oraz na podstawie "dostępności" bez żadnych gwarancji, czy to wyrażonych, czy dorozumianych w możliwie najpełniejszym zakresie, zgodnie z mającym zastosowanie prawem.
   3. Kategorycznie wyłączamy wszelkie gwarancje jakiegokolwiek typu, włączając w to, ale nie ograniczając tylko do tego, gwarancje jakości, pewności działania, przydatności udostępnianych materiałów do jakiegokolwiek celu i nienaruszalności.
   4. Nie dajemy żadnych gwarancji bezpośrednich lub pośrednich, że jakakolwiek część naszych witryn będzie funkcjonować przez określony czas i nieprzerwanie, bezbłędnie, niezawodnie i bezpiecznie, nie gwarantujemy, że będzie wolna od wirusów i innych szkodliwych programów, ani że udostępniane treści i materiały są bezpieczne w jakikolwiek sposób. Nie gwarantujemy jakiejkolwiek jakości ani pewności informacji i materiałów.
   5. Zgadzasz się, że zarówno my jako wydawcy, jak i którykolwiek użytkownik witryny udostępniamy informacje i porady, które możesz wykorzystać tyko na własną odpowiedzialność i ryzyko bez żadnych zobowiązań jakiegokolwiek typu.

11. Wyłączenie odpowiedzialności

   1. Bezwarunkowo rozumiesz i godzisz się, że nie jesteśmy odpowiedzialni za żadne bezpośrednie, pośrednie, umyślne, przypadkowe lub inne straty i szkody, włączając w to, ale nie ograniczając do tego, straty finansowe, utratę spodziewanych korzyści, danych, informacji gospodarczych (nawet jeśli bylibyśmy poinformowani o możliwościach takich strat), będące wynikiem:
    • korzystania z naszej witryny i usług lub niemożności skorzystania z nich,
    • kosztów uzyskania zastępczych dóbr lub usług
    • nieautoryzowanego dostępu lub modyfikacji danych Twojej transmisji,
    • działań lub wpływu na witryny osoby trzecich albo firm lub
    • jakiejkolwiek innej przyczyny związanej z działaniem naszych witryn.
   2. Pewne jurysdykcje nie zezwalają na wyłączenie lub ograniczenie odszkodowań za pośrednie skutki zaniedbań lub za szkody pośrednie, to też w pewnych przypadkach powyższe wyłączenia lub ograniczenia mogą nie mieć zastosowania.
   3. Bez względu na powyższe, cała odpowiedzialność WYDAWCY za wszelkie straty, szkody oraz przyczyny wszczęcia postępowania, z uwzględnieniem, lecz bez ograniczenia do związanych z umową, deliktem lub powstałych w inny sposób, wynikających z użytkowania naszyej witryny, ich zawartości lub zamieszczonych linków, nie może przekroczyć kwoty uiszczonej w celu uzyskania dostępu do witryny, o ile taka została pobrana.

12. Nasze prawa

   1. Jeżeli w sposób wyraźny nie zaznaczono inaczej, przysługują nam wszystkie prawa autorskie do wszystkich znaków handlowych, patentów, tajemnic handlowych lub innych dóbr niematerialnych, które udostępniamy na naszej witrynie.
   2. Nie przekazujemy Ci bezpośrednio lub pośrednio żadnych praw w wyniku oferowanych Ci treści, materiałów i usług na naszej witrynie.
   3. Nie masz również żadnych praw do jakiegokolwiek komercyjnego używania naszej witryny lub naszych usług bez wcześniejszej pisemnej zgody z naszej strony.
   4. Naruszenie naszych praw podlega odpowiedzialności cywilnej i karnej.
   5. Jeżeli którekolwiek z postanowień Warunków korzystania z naszej witryny zostanie uznane za nieważne w świetle dowolnego prawa, przepisu, rozporządzenia lub regulacji wprowadzonych przez jakikolwiek rząd, lub poprzez orzeczenie końcowe jakiegokolwiek sądu, takie unieważnienie nie będzie mieć wpływu na wykonalność innych postanowień Warunków korzystania.
   6. Niewykorzystanie lub niewyegzekwowanie przez nas któregokolwiek z praw lub postanowień Warunków korzystania nie stanowi zrzeczenia się takich praw lub postanowień.

13. Zgłoszenie naruszenia własności

Jeśli zauważysz, że Twoja własność została w jakiś sposób wykorzystana na naszych witrynach bez Twojej wiedzy i zgody, naruszając Twoje prawa autorskie lub własność intelektualną, powiadom nas o tym niezwłocznie, a zostanie ona natychmiast usunięta. Skorzystaj w tym celu z formularza kontaktowego.

14. Rozstrzyganie sporów oraz odesłanie

  1. Prawem właściwym dla niniejszych Warunków korzystania z naszej witryny jest prawo Rzeczpospolitej Polskiej.
  2. Ewentualne spory między stronami będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla naszej siedziby.
  3. W zakresie nieuregulowanym postanowieniami niniejszych Warunków korzystania z naszej witryny mają zastosowanie odpowiednie przepisy kodeksu cywilnego oraz ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych
PPLITYKA PRYWATNOŚCI
 

Wprowadzenie

Prywatność naszych użytkowników traktujemy poważnie i chcemy, aby korzystając z naszych witryn czuli się bezpiecznie.

Polityka prywatności dotyczy danych osobowych (określanych dalej jako "Dane"), które mogą być przez nas przetwarzane do celów związanych z funkcjonowaniem witryny.

Polityka ta nie odnosi się do innych informacji, które do nas nie należą i których nie kontrolujemy. Prosimy przeczytać warunki korzystania z witryny.

1. Zbieranie danych

   1. Proces rejestracji użytkownika na witrynie wmaga jedynie:
    • nazwy własnej (imię, nazwisko)
    • poprawnego adresu e-mail,
    • unikalnego identyfikatora użytkownika (loginu)
    • unikalnego hasła.
   2. Proces rejestracji nie wymaga podawania rzeczywistej nazwy własnej. Twoja nazwa, adres e-mail lub inne informacje wysyłane na stronę mogą zawierać rzeczywiste dane osobowe tylko wtedy, jeżeli sam je wprowadzisz. Te informacje mogą pojawić się na stronie.
   3. Jak wiele innych stron internetowych, pobieramy także automatycznie informacje zawarte w logach serwera, takie jak adres IP czy informacje z plików cookie (ciasteczek).

2. Używanie danych

   1. Możemy używać danych, aby ułatwić użytkownikowi korzystanie z witryn. Dołożymy wszelkich starań, aby Twoje dane nie dostały się do rąk trzecich chyba że:
    1. Polityka prywatności stanowi inaczej w dalszej części dokumentu;
    2. otrzymamy Twoją zgodę na udostępnienie Twoich danych;
    3. zostanie złamane prawo i będzie toczyć się związane z tym postępowanie;
    4. zauważymy że jakiekolwiek Twoje działanie łamie warunki korzystania z witryny i naszą Politykę prywatności, czy inne warunki użytkowania, a także w przypadku naruszania naszych praw własności;
    5. witryna zmieni właściciela z zastrzeżeniem, że nowy wlaściciel będzie używał Danych zgodnie z naszą Polityką prywatności, która jest umową między nami a rejestrującymi się użytkownikami i w związku z tym stanowi  zobowiązanie prawne.
   2. Przechodząc na inną stronę przy użyciu odnośnika zamieszczonego w naszym serwisie, zapoznaj się z polityką prywatności tamtej strony.

3. Ciasteczka [Cookies]

  1. Kiedy wchodzisz na strony naszej witryny, nasz serwer zapisuje na dysku Twojego komputera krótki plik tekstowy, zwany ciasteczkiem [ang. cookie. Pliki cookie możemy stosować, aby:
   1. Kiedy wchodzisz na strony naszej witryny, na dysku Twojego komputera mogą być zapisywane tzw. ciasteczka (ang. cookies), czyli niewielkie pliki tekstowe wysyłane przez nasz serwer albo serwisy, do ktorych odwolujemy się w naszej witrynie, np. pokazując multimedia.
   2. Ciasteczka i podobne technologie używane są w witrynach internetowych przede wszystkim ze względu na wygodę użytkowników, m.in po to, by jak najlepiej dostosować treści i funkcje witryny do ich potrzeb i oczekiwań, a także w celach statystycznych.
   3. Pliki ciasteczek wysyłamy wyjątkowo. Służą one tworzeniu statystyk, które pomagają dostosować zawartość stron do oczekiwań użytkowników, zapamiętaniu preferowanego wyglądu stron, np. ustawionego rozmiaru czcionki, odnotowaniu faktu głosowania w prowadzonych ankietach albo wykonaniu przez użytkownika kilkuetapowych czynności (np. dodania artykułu, dokonania zakupu w naszym sklepie internetowym). Korzystamy również z ciasteczek służących dopasowaniu wyświetlanych reklam do zainteresowań odwiedzających witryny.
   4. Oprócz ciasteczek wysyłanych z naszego serwera za pośrednictwem naszych witryn, pliki cookies mogą być wysyłane także z serwerów stron, do któych się odwołujemy, np. YouTube czy serwisów społecznościowych.
   5. Pliki cookies nie gromadzą żadnych danych osobowych, w tym nazwisk i adresów e-mail.
   6. Zapisywanych na Twoim komputerze informacji wysyłanych z naszego serwera nigdzie nie gromadzimy i w żaden sposób nie przetwarzamy.
   7. Każdy użytkownik może zmienić ustawienia dotyczące ciasteczek w używanej przez siebie przeglądarce, w tym zupełnie wyłączyć możliwość ich zapisywania. Jeśli nie wyłączysz mo zliwości zapisywania ciasteczek pochodzących z naszych witryn, oznacza to Twoją zgodę na ich zapisywanie i przechowywanie w komputerze.
   8. Jeżeli zdecydujesz się na odrzucenie wszystkich ciasteczek, nie będzie możliwe korzystanie z niektórych treści treści i usług udostępnianych w naszych witrynach, w szczególności wymagających logowania. Wyłączenie ciasteczek nie powoduje natomiast braku możliwości przeglądania stron w naszych witrynach.

   5. Edycja i usuwanie informacji

   1. Dajemy Ci możliwość modyfikacji i usuwania danych, które udostępniasz podczas rejestracji. Możesz tego dokonać w ramach Twojego panelu kontrolnego.
   2. Publikacje lub inne dane, które udostępniasz, a które nie są przechowywane w ramach Twojego konta, takie jak artykuły, wiadomości na forum, komentarze, itp. pozostaną na naszych witrynach, nawet po usunięciu Twojego konta. Zobacz nasze Warunki korzystania z witryny, aby dowiedzieć się więcej.

   7. Zawiadomienia

   1. Na podany przez Ciebie adres poczty elektronicznej wysyłamy generowane automatycznie zawiadomienia o niektórych Twoich działaniach. Nie odpowiadaj na te wiadomości.
   2. Główny administrator może przesyłać podany  przez Ciebie adres poczty elektronicznej krótkie komunikaty o ważnych wydarzeniach na witrynie, zmianach w Warunkach korzystania i Polityce prywatności, planowanych wyłączeniach witryny w celach konserwacyjnych, itp.
   3. Jeżeli nie chcesz otrzymywać takich informacji, poinformuj nas o tym podczas udostępniania nam danych osobowych lub usuń swoje dane  z list subskrypcyjnych, na których jesteś zapisana lub zapisany.

   8. Zmiany w Polityce prywatności

   Jeśli zdecydujemy się na zmianę naszej Polityki prywatności, umieścimy tutaj odpowiednie informacje. Dlatego też prosimy o okresowe sprawdzanie treści tej strony w celu zapoznania się z naszą bieżącą polityką.

   9. BEZ GWARANCJI

   1. W Internecie nie można zagwarantować, że każda transmisja danych jest całkowicie bezpieczna. Dlatego też, mimo dokładania wszelkich starań w celu zapewnienia ochrony danych osobowych, nie możemy zapewnić lub zagwarantować bezpieczeństwa informacji przekazywanych do i z naszych witryn. Mogą pojawić się czynniki poza naszą kontrolą, które spowodują udostępnienie danych. W związku z tym zalecamy użytkownikom nieudostępnianie w ramach swojego konta informacji, które nie powinny zostać ujawnione.
   2. Po otrzymaniu transmisji, dokładamy wszelkich starań, aby zapewnić bezpieczeństwo danych w naszych systemach.

   8. Kontakt

   Pytania dotyczące naszej Polityki prywatności prosimy kierować do administratora serwisu.

REGULAMIN FORUM
 

Zasady korzystania z forum internetowego witryny Jack Russell i Parson Russell Terrier.

 1. Witryna jest projektem mającym na celu propagowanie i informowanie miłośników psów o rasach Jack Russell i Parson Russell Terrier. Istotnym celem jest edukacja kynologiczna zarówno aktualnych właścicieli psów obu ras, jak i osób nimi zainteresowanych.
 2. Z witryny zarejestrowani użytkownicy mogą korzystać w stopniu nieograniczonym. Wyjątkiem są działy zastrzeżone i grupy tematyczne. Przynależność do grup jest dobrowolna i kończy się w momencie rezygnacji z przynależności, bądź w wyniku podjętej przez moderatora grupy decyzji wykluczenia.
 3. Wszyscy zarejestrowani na stronie użytkownicy mają dostęp do działów ogólnodostępnych, ale i oni mogą być członkami grup specjalistycznych, o ile grupa posiada formę otwartą.
 4. Rejestrujący się na stronie klubu (także na forum) powinni podczas rejestracji podawać swoje faktyczne dane osobowe. Dane te nie są dostępne na forum. Każdy użytkownik może się zarejestrować tylko raz. ID komputerów (sieci) użytkowników rejestrujących się pod różnymi nazwami będzie blokowane. Zmiana nazwy użytkownika wymaga zgody administratora.
 5. Zasady ogólne: 
  a. Wszelkie teksty, wiadomości i reklamy muszą być zgodne z ogólnymi zasadami etyki. Nie wolno używać słów wulgarnych i obraźliwych. Stosować podtekstów uwłaczających godności czytelników i użytkowników. Niedozwolone są sformułowania i teksty rasistowskie, uwłaczające ugrupowaniom narodowym, religijnym i wszelkim „innym”. Na stronie i forum nie ma miejsca na dyskusje polityczne.
  b. Wzajemne relacje między hodowcami i właścicielami psów powinny odpowiadać szeroko zrozumianej etyce. Ocenę psów pozostawiamy przede wszystkim sędziom kynologicznym. Merytoryczna dyskusja na temat cech konkretnego psa odbywać się może jedynie w zamkniętej grupie specjalistycznej. Musi być obiektywna i wyważona.
  c. Wszelkie teksty, wiadomości i informacje zawarte w witrynie są zapisywane w bazie danych serwera strony. Autorzy tekstów umieszczając je na stronie zgadzają się na publikację i dalsze wykorzystanie w celach wewnętrznych. Jeśli autor tekstu zamierza korzystać z ograniczających zastosowanie praw autorskich, musi zastrzec je w stopce artykułu lub wiadomości. Na prośbę autora teksty artykułów i wiadomości mogą być usunięte przez moderatora lub administratora. Samowolne usunięcie jest niedozwolone. Moderatorzy usuwają teksty jedynie niezgodne z niniejszym regulaminem, wprowadzające użytkowników w błąd, bądź daleko wykraczające poza tematykę kynologiczną.
  d. Za treść tekstów, informacji i reklam odpowiedzialni są wyłącznie ich autorzy. W stosunku do wszelkich zamieszczonych materiałów medialnych publikujący muszą mieć prawa autorskie, lub uzyskaną zgodę od właścicieli tych praw. Właściciel strony nie odpowiada za naruszenie obowiązujących ustaw polskich, unijnych i innych krajów.
  e. Obowiązują ponadto podstawowe zasady użytkowania for dyskusyjnych. Między innymi zgoda na używanie drugiej formy osobowej bez konieczności otrzymania na to przyzwolenia od poszczególnych użytkowników. Użytkownicy przed utworzeniem nowego tematu zobowiązani są do wykorzystania wyszukiwarki. W przypadku istnienia podobnego tematycznie wątku, powinni wątek kontynuować. Dublowanie wątków jest niedozwolone.
 6. Reklamy i ogłoszenia
  Publikowanie reklam dozwolone jest tylko w module ogłoszeń i reklam. Reproduktory, szczenięta, zapowiedzi miotów, sprzedaż dorosłych psów i oferowanie ich do współwłasności zastrzeżone jest tylko dla zarejestrowanych hodowców i właścicieli reproduktorów. Za opublikowanie reklamy pobierana jest jednorazowa opłata. Ogłoszenie zostanie opublikowane na wybrany okres po uiszczeniu opłaty. REKLAMY I OGŁOSZENIA NA FORUM są zabronione i będą konsekwentnie usuwane. W ramach wykupionego rocznego abonamentu można publikować nieograniczoną ilość ogłoszeń, oraz przedłużać ich okres publikacji. Jednak powielanie ogłoszeń publikowanych jednocześnie nie jest dozwolone. Duplikaty (także te niejednobrzmiące) będą usuwane.
 7. Rejestry psów hodowlanych i hodowli dostępne są wszystkim zarejestrowanym użytkownikom. Nowe psy oraz hodowle mogą wprowadzać jedynie właściciele hodowli oraz reproduktorów zarejestrowanych w FCI, lub organizacjach z nią współpracujących, posiadający wykupiony roczny abonament.. Dozwolone jest wprowadzanie wyłącznie WŁASNYCH PSÓW I HODOWLI.
 8. Prezentacja psów na forum dostępna jest wyłącznie użytkownikom zarejestrowanym. W prezentacji niedozwolone jest umieszczanie linków i adresów mailowych hodowli niebędących własnością zarejestrowanego użytkownika. Prezentowane mogą być wyłączcie psy rasowe, posiadające rodowody (bądź metryki) organizacji kynologicznych zrzeszonych w FCI. Psy rasowe (mające udokumentowane pochodzenie) zarejestrowane w innych organizacjach mogą być tolerowane. Decyzje o tym podejmuje każdorazowo odpowiedzialny moderator. 
  W tytule tematu należy zamieścić pełną nazwę psa z przydomkiem, przy czym zgodnie z zasadami ZKwP imię (imiona) psa piszemy dużymi literami. W pierwszej wiadomości należy podać datę urodzenia psa, jego rodziców i bliższe informacje na temat hodowli, z której pies pochodzi. W prezentacji nie wolno reklamować hodowli i reproduktorów, oraz ogłaszać i oferować do sprzedaży szczeniąt.
  Psy nieposiadające rodowodów (bądź metryk) organizacji kynologicznych zrzeszonych w FCI i organizacjach z nią współpracujących i urodzone przed 31.12.2011 mogą być przedstawiane jedynie w dziale "PRZYJACIELE".
 9. Abonament dedykowany jest przede wszystkim do właścicieli hodowli i reproduktorów. Roczna opłata za abonament wynosi obecnie 40,00 zł. W ramach abonamentu hodowcy i wł. reproduktorów mogą umieszczać swoje psy w rejestrze suk hodowlanych i reproduktorów, oraz w informować o swoich hodowlach w katalogu. Mogą ogłaszać psy oraz mioty zgodnie z punktem 6 niniejszego regulaminu. Abonenci są uprawnieni do posiadania indywidualnego podforum, w którym mogą informować o wydarzeniach we WŁASNEJ hodowli. Są moderatorami swojego działu i decydują o jego zawartości. Wszelkie informacje zawarte w newsach, jak i komentarze musza także być zgodne z niniejszym regulaminem.
 10. Wszyscy użytkownicy zobowiązani są do dostosowania się do poleceń obsługi witryny. Nie dostosowanie się, grozi czasowym ograniczeniem dostępu. Uporczywe nieprzestrzeganie zasad spowoduje ostateczne wykluczenie użytkownika.
 11. Dostępność serwisu i jego prezencja internetowa zależna jest od dyspozycyjności serwera, na którym umieszczone są skrypty i baza danych. Ponieważ na dyspozycyjność i jakość usług hostingowych nie mamy wpływu, bezawaryjna praca witryny nie może być zagwarantowana. Zarówno administrator witryny jak i świadczeniodawca usług hostingowych będą eliminować zakłócenia tak, jak szybko to jest możliwe. Roszczenia finansowe i inne zadośćuczynienia z tego powodu są wykluczone.
POMOC
 

Użytkowanie strony i forum nie wymaga specjalnej wiedzy. Wiekszość funkcji jest intuicyjna. W przypadku problemów najlepiej zwrócić się do moderatorów forum. Obszerne instrukcje i rozwiązania problemów znajdują się na forum KUNENA

Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce. Dowiedz się więcej!